Graag stellen wij Ons Onderhoud aan u voor. Ons Onderhoud is een samenwerking van woningstichting Ons Doel met aannemers Smits Vastgoedzorg, Willems Vastgoedonderhoud en Twinstone. Wij hebben als doel de woningen goed te onderhouden, te verbeteren en energiezuiniger te maken. Aannemers Smits Vastgoedzorg en Willems Vastgoedonderhoud hebben veel ervaring met het verbeteren en energiezuinig maken van woningen in bewoonde staat. Twinstone is specialist in bewonersbegeleiding en communicatie. Samen gaan wij aan de slag met uw woning.

Contactgegevens

Ik ben Simone Oomen, uw contactpersoon voor, tijdens én na de werkzaamheden. Voor vragen en opmerkingen over dit project belt u niet naar Ons Doel maar kunt u mij bellen of mailen.

Ons Onderhoud houdt u op de hoogte
via de NieuwsBrief en via de website
www.onsonderhoud.nl/nieuwgroenhoven. In deze 1e NieuwsBrief leest u meer over de KlankbordGroep, inspecties en de planning.

Klankbordgroep

In mei 2018 heeft Ons Doel onder alle bewoners van Nieuw Groenhoven een oproep gedaan om mee te denken in de KlankbordGroep. De KlankbordGroep bestaat uit 14 bewoners. In de herfst van 2018 zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen om kennis te maken. Zodra de plannen verder zijn uitgewerkt delen wij deze met de KlankbordGroep. Daarna werken we de plannen verder in detail uit.

189 woningen

De plannen voor de OnderhoudsWerk-
zaamheden en EnergieMaatregelen zijn voor woningen van complex Nieuw Groenhoven aan de Herengracht, Nieuwe Waardstraat, Oosterkerkstraat, Zuidsingel, Korte Langestraat, Oranjegracht, Waardgracht, Looiersplein en Wevershof.

De planning

Inspecties
Op dit moment voeren wij verschillende inspecties uit aan uw woning, zoals een inspectie naar de bouwkundige staat en naar het energielabel. Deze week voert firma Luijtgaarden inspecties uit aan het dak van uw woning. Zij zetten waar nodig een ladder tegen de buitenzijde van de woning(en) aan. U kunt de inspecteurs herkennen aan hun bedrijfskleding en u mag hen altijd vragen om legitimatie.

Het plan
De resultaten van de inspecties hebben wij nodig om tot een plan te komen. In dat plan worden OnderhoudsWerkzaamheden gecombineerd met EnergieMaatregelen. Het doel is dat uw woning naar een beter energielabel gaat, waarbij u gaat besparen op uw energiekosten en meer wooncomfort ervaart.

Bat

Flora & Fauna onderzoek
In Nederland hebben we de
Wet Natuurbescherming. Deze wet beschermt bepaalde diersoorten zoals de mus, gierzwaluw en vleermuis. Deze dieren zitten vaak in spouwmuren en onder dakgoten. Voordat we iets aan uw woning kunnen verbeteren komt een ecoloog onderzoek doen. Deze ecoloog bekijkt op verschillende momenten in het jaar of vogels nestelen in een of meerdere woningen. Het eerstvolgende onderzoek van de ecoloog vindt plaats in de maanden april t/m juni, mogelijk ook in de avond.

Informatie voor u

Wij delen onze plannen met u tijdens de InformatieBijeenkomst. De uitnodiging voor deze InformatieBijeenkomst ontvangt u later per post. Ná de InformatieBijeenkomst ontvangt u de BewonersMap. In deze map kunt u alle informatie nog eens goed nalezen.
Alle NieuwsBrieven hebben vier gaatjes, zodat u straks alles kunt bewaren in uw BewonersMap.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze NieuwsBrief vragen? Neem dan contact met mij op
via nieuwgroenhoven@onsonderhoud.nl, of via het telefoonnummer 070 783 0508.
Samen gaan wij aan de slag voor een betere woning; meer comfort én met een lagere energierekening.

Met vriendelijke groet,

Simone Oomen