Graag stellen wij Ons Onderhoud aan u voor. Ons Onderhoud is een samenwerking van woningstichting Ons Doel met aannemers Smits Vastgoedzorg, Willems Vastgoedonderhoud en Twinstone (bewonerszaken). Wij hebben als doel de woningen goed te onderhouden, te verbeteren en energiezuiniger te maken. Aannemers Smits Vastgoedzorg en Willems Vastgoedonderhoud hebben veel ervaring met het verbeteren en energiezuinig maken van woningen in bewoonde staat. Twinstone is specialist in bewonersbegeleiding en communicatie. Samen gaan wij aan de slag met uw woning.

Contactgegevens

Ik ben Simone Oomen, uw contactpersoon vóór, tijdens én na de werkzaamheden. Voor vragen en opmerkingen over dit project belt u niet naar Ons Doel maar kunt u mij bellen of mailen.

Ons Onderhoud houdt u op de hoogte
via de NieuwsBrief en via de website
www.onsonderhoud.nl/resedastraat. In deze 1ste NieuwsBrief leest u meer over de inspecties, de planning en de KlankbordGroep.

Klankbordgroep

In mei 2018 heeft Ons Doel aan alle bewoners van dit project een oproep gedaan om mee te denken in de Klankbord-Groep. De KlankbordGroep bestaat uit
3 bewoners. Wij zijn tot nu toe twee keer bij elkaar gekomen en hebben het idee voor de plannen met de bewoners gedeeld. Ons Onderhoud werkt de plannen nu verder uit en delen deze binnenkort met de KlankbordGroep. Daarna delen we de plannen met alle bewoners.

39 woningen

De plannen voor de OnderhoudsWerk-
zaamheden en EnergieMaatregelen zijn voor de volgende woningen:
• Resedastraat 1 t/m 43 (oneven);
• Pieter de la Courtstraat
38 t/m 52 (even) en 56;
• Pioenhof 7 t/m 14 (even én oneven);
• Pioenstraat 46.

De planning

Inspecties
Tot nu toe zijn er verschillende inspecties gedaan naar de bouwkundige staat, het energielabel en de technische installaties van de woningen. In het voorjaar komen wij bij u de binnenzijde van uw woning inspecteren.

Wanneer voeren wij deze inspectie uit?

Op woensdag 17, donderdag 18, dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 april voeren de inspecteurs de inspecties aan de binnenzijde van uw woning uit. Als u niet thuis bent wordt er op een later moment een afspraak met u gemaakt. De inspecteurs zijn alleen voor de inspectie in uw woning. Zij geven geen inhoudelijke informatie over de werkzaamheden. U mag hen altijd vragen om een legitimatiebewijs. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Bat

Flora & Fauna onderzoek
In Nederland hebben we de
Wet Natuurbescherming. Deze wet beschermt bepaalde diersoorten zoals de mus, gierzwaluw en vleermuis. Deze dieren zitten vaak in spouwmuren en onder dakgoten. Voordat we iets aan uw woning kunnen verbeteren komt een ecoloog onderzoek doen. Deze ecoloog bekijkt op verschillende momenten in het jaar of vogels nestelen in een of meerdere woningen. Het eerstvolgende onderzoek van de ecoloog vindt plaats in de maanden april t/m juni, mogelijk ook in de avond.

Informatie voor u

Wij delen onze plannen met u tijdens de InformatieBijeenkomst. De uitnodiging voor deze InformatieBijeenkomst ontvangt u later per post. Ná de InformatieBijeenkomst ontvangt u de BewonersMap. In deze map kunt u alle informatie nog eens goed nalezen.
Alle NieuwsBrieven hebben vier gaatjes, zodat u straks alles kunt bewaren in uw BewonersMap.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze NieuwsBrief vragen? Neem dan contact met mij op via resedastraat@onsonderhoud.nl, of via het telefoonnummer 070 783 0507.

Samen gaan wij aan de slag voor een betere woning; meer comfort én met een lagere energierekening.

Met vriendelijke groet,

Simone Oomen