Graag stellen wij Ons Onderhoud aan u voor. Ons Onderhoud is een samenwerking van woningstichting Ons Doel met bouwbedrijven Smits Vastgoedzorg, Willems Vastgoedonderhoud en Twinstone (bewonerszaken). Wij hebben als doel de woningen goed te onderhouden, te verbeteren en energiezuiniger te maken. Bouwbedrijven Smits Vastgoedzorg en Willems Vastgoedonderhoud hebben veel ervaring met het verbeteren en energiezuinig maken van woningen in bewoonde staat. Twinstone is specialist in bewonersbegeleiding en communicatie. Samen gaan wij aan de slag met uw woning.

Contactgegevens

Ik ben Simone Oomen, uw contactpersoon voor, tijdens én na de werkzaamheden. Voor vragen en opmerkingen over dit project belt u niet naar Ons Doel maar kunt u mij bellen of mailen.

Ons Onderhoud houdt u op de hoogte via de NieuwsBrief en via de website www.onsonderhoud.nl/rodes. In deze 1e NieuwsBrief leest u meer over de inspecties, de planning en de KlankbordGroep.

Klankbordgroep

In mei 2018 heeft Ons Doel onder alle bewoners van de Rodes een oproep gedaan om mee te denken in de
KlankbordGroep. De KlankbordGroep bestaat uit 7 bewoners. Wij zijn tot nu toe twee keer bij elkaar gekomen en hebben onze ideeën voor de plannen
met hen gedeeld. Als de plannen verder zijn ontwikkeld delen wij deze weer met de KlankbordGroep.

101 eengezinswoningen

De plannen voor de OnderhoudsWerkzaamheden en EnergieMaatregelen zijn voor de volgende woningen:
Essenrode:
• 1 t/m 7, 13 t/m 17, 21 en 23 (oneven)
• 2, 4 en 8 t/m 24 (even)
Sparrenrode:
• 2, 4 en 8 t/m 28 (even)
Peppelrode:
• 3, 9 t/m 13 en 17 t/m 21 (oneven)
• 4 t/m 10, 14 en 16 (even)
Wilgenrode:
• 1, 5 en 9 t/m 25 (oneven)
• 2, 4 en 10 t/m 18 (even)
Olmenrode:
• 7, 13, 19 en 21 (oneven)
• 4, 8, 12, 14 en 20 t/m 24 (even)
Platanenrode:
• 1 t/m 7, 11 t/m 19 en 23 (oneven)
• 2 t/m 8, 14 t/m 18, 22 en 24 (even)
Bosrode:
• 30 t/m 34, 36 en 37 (even en oneven)

De planning

De planning van de werkzaamheden is
onder andere afhankelijk van de resultaten
van het Flora & Fauna onderzoek. Zoals het
er nu uitziet starten de werkzaamheden aan
uw woning in 2020.


Bat

Flora & Fauna onderzoek
In Nederland hebben we de
Wet Natuurbescherming. Deze wet beschermt bepaalde diersoorten zoals de mus, gierzwaluw en vleermuis. Deze dieren zitten vaak in spouwmuren en onder dakgoten. Voordat we iets aan uw woning kunnen verbeteren komt een ecoloog onderzoek doen. Deze ecoloog bekijkt op verschillende momenten in het jaar of vogels nestelen in een of meerdere woningen. Het eerstvolgende onderzoek van de ecoloog vindt plaats in de maanden april t/m juni, mogelijk ook in de avond.

Het plan
De resultaten van de inspecties hebben wij nodig om tot een plan te komen. In dat plan worden OnderhoudsWerkzaamheden gecombineerd met EnergieMaatregelen. Het doel is dat uw woning naar een beter energielabel gaat, waarbij u gaat besparen op uw energiekosten en meer wooncomfort ervaart.

Informatie voor u

Wij delen onze plannen met u tijdens de InformatieBijeenkomst. De uitnodiging voor deze InformatieBijeenkomst ontvangt u later per post. Ná de InformatieBijeenkomst ontvangt u de BewonersMap. In deze map kunt u alle informatie nog eens goed nalezen.
Alle NieuwsBrieven hebben vier gaatjes, zodat u straks alles kunt bewaren in uw BewonersMap.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze NieuwsBrief vragen? Neem dan contact met mij op via rodes@onsonderhoud.nl, of via het telefoonnummer 070 783 0509. Samen gaan wij aan de slag voor een betere woning; meer comfort én met een lagere energierekening.

Met vriendelijke groet,

Simone Oomen