Het ontwerp voor de nieuwe entrees van de hofjes

Het idee van het ontwerp is om de vindbaarheid, herkenbaarheid en plaatselijke overlast van de hofjes te verbeteren. Deze onderwerpen kwamen het vaakst naar voren in het WoonWensenOnderzoek en de gesprekken. Hier zijn oplossingen voor bedacht voor het hele complex, zoals het plaatsen van hekken en de ingangen herkenbaar maken. De BewonersCommissie heeft geadviseerd om het plaatsen van hekken per ingang te bekijken. Dan kan er bekeken worden of de bewoners van een hofje een hek wensen. Hier lees je meer over onder het kopje ‘toegang tot het hofje’.

Ingangen, postkasten en intercom

De hofjes krijgen een hoofdingang, zij-ingang en/of achteringang. Je kunt nog steeds door alle ingangen het hofje inkomen of uitgaan. De hoofdingang wordt duidelijk gemarkeerd. Ook krijgt elk hofje een naam, die boven de ingang leesbaar is. Dit zorgt voor meer herkenbaarheid, zodat je bezoek de ingang van je hofje makkelijker kan vinden.

Op de afbeelding ziet u de namen voor de hofjes. Klik op de afbeelding om te vergroten.

Bij de hoofd- en zij-ingang worden nieuwe postkasten en een intercom geplaatst. We zorgen ervoor dat de locatie van de postkast en intercom te vinden is op de plek van het adres van de woning. Een voorbeeld: de postkasten van de adressen aan de Herengracht (85-89) komen nu dus ook aan de Herengracht in plaats van aan de Korte Langestraat. Dit maakt het voor de postbode een stuk makkelijker om de juiste brievenbus te vinden.

Toegang tot het hofje

Overlast is een belangrijk thema in het ontwerp. In de bijeenkomsten waren de ervaringen met mensen die niet in het hofje thuishoren verdeeld. Om de overlast te verminderen voor de bewoners die hier het meeste mee te maken hebben, geven we de optie om de toegang tot het hofje te beperken. We kunnen open hekwerken die bij de uitstraling van het hofje passen bij de ingangen plaatsen. Een hek schrikt namelijk af om misbruik te maken van de ruimte of te hangen in een hofje waar men niet woont. Een hek geeft ook aan dat een hofje geen openbare plek is. Dit kan weer andere mogelijkheden geven voor het hofje. Denk aan een picknicktafel, bankje of bijvoorbeeld een moestuin, wat sommige bewoners genoemd hebben als wens voor hun hofje.

Andere bewoners houden de hofjes liever open zodat mensen gezellig door het hofje kunnen lopen. Op advies van de BewonersCommissie wordt er daarom per ingang bekeken of een hek gewenst is door bewoners.

Het hek kan altijd open blijven, alleen overdag of toch liever altijd op slot. Als bewoner heeft u altijd toegang tot het hofje. Ook de veiligheidsdiensten zoals de ambulance of brandweer hebben altijd toegang.

Op de plattegrond ziet u waar een hoofdingang, zij-ingang en achteringang komt. Klik op de plattegrond om te vergroten.

Deze plattegrond is anders dan de plattegrond die we op maandag 3 april tijdens de bijeenkoment lieten zien. We hebben een aantal aanpassingen gedaan in het ontwerp. De aanpassingen in deze plattegrond zijn:
– bij blok 1 is een achteringang gewijzigd naar een zij-ingang
– bij blok 2 is er een achteringang toegevoegd aan de Korte Langestraat
– bij blok 2 kan er geen hek geplaatst worden bij de zij-ingang aan de Korte Langestraat
– bij blok 3 is er een zij-ingang toegevoegd bij het steegje aan de Korte Langestraat
– bij blok 3 zijn de zij-ingang en de achteringang omgewisseld aan de Oranjegracht
– bij blok 4 zijn alle achteringangen gewijzigd naar zij-ingangen
– bij blok 5 kan er geen hek worden geplaatst bij de hoofdingang aan het Wevershof

Hoofdingang

Hieronder ziet u een voorbeeld van een hoofdingang met het keimwerk, de naam van het hofje, postbussen met bellen en een hek.

Zij-ingang

Hieronder ziet u een voorbeeld van een zij-ingang met de naam van het hofje in keimwerk, postbussen met bellen en een hek.

Achteringang

Hieronder ziet u een voorbeeld van een achteringang met alleen een hek.

Hoofdingang - open

Hieronder ziet u een voorbeeld van een open hoofdingang met keimwerk, de naam van het hofje en een hek.

Hoofdingang - met pui

Hieronder ziet u een voorbeeld van een hoofdingang met pui, keimwerk en de naam van het hofje. 

Een stukje geschiedenis met keimwerk

De naam die wij de hofjes geven verwijst naar de geschiedenis van de plek. Vroeger was Nieuw Groenhoven namelijk een belangrijke plek voor de Leidse textielindustrie. De hofjes vernoemen we – om die reden – naar oude textielfabrieken. Deze namen worden bij de hoofd- en zij-ingangen geschilderd. Ook krijgen de buitenmuren geveltattoos in de vorm van textielpatronen. De namen en de geveltattoos brengen we aan met keimwerk. Keim is een speciale muurverf voor buiten. Door het keimwerk kunnen bezorgers, monteurs en andere diensten de ingangen beter herkennen. Fijn voor als je een pizza hebt besteld of een pakket verwacht!

Geveltattoos

Hieronder ziet u voorbeelden van de geveltattoos van de verschillende woonblokken.

Klik op de afbeelding om te vergroten.
Klik op de afbeelding om te vergroten.

Maak van uw loggia een wintertuin

Heb je een loggia aan de straatkant? Dan is het een optie om hier een wintertuin van te maken. Een wintertuin is een afgesloten loggia. De afscherming is niet helemaal wind-, water- en geluidsdicht, maar beschermt je op je loggia tegen de ergste wind, regen en geluid. Als bewoner mag je zelf de keuze maken of je jouw loggia open wilt houden of dat je er een wintertuin van maakt. Als je kiest om van jouw loggia een wintertuin te maken, dan wordt hier een huurverhoging voor gevraagd. Hierover informeren we je op een later moment.

Heb ik een loggia?
Een loggia is een buitenruimte waar de gevel omheen doorloopt en dus inpandig is. Een loggia is een soort opening in de gevel en heeft een plafond. Een loggia is dus géén balkon.

Presentatie

Bewoners konden tot uiterlijk vrijdag 5 mei 2023 reageren. De reacties die wij hebben ontvangen zijn meegenomen in de bespreking van het ontwerp met de BewonersCommissie.